תודות

[embeddoc url="https://www.669.org.il/wp-content/uploads/2016/03/רשימת-תודות-לסרט-סיכום-שנה.xlsx" viewer="microsoft"]