עמותת החתול הציבה לעצמה למטרה לתמוך בבוגריה ולהפוך לימודים אקדמיים לנגישים עבורם.

פרויקט המלגות כולו סובב סביב עיקרון הנתינה והתרומה לחברה - כל מלגאי יתן בתמורה למלגה שעות התנדבות במסגרת העמותה או במסגרות אחרות.

המלגות ינתנו למועמדים שימצאו מתאימים ע"י ועדת המלגות של העמותה ועפ"י הקרטריונים המפורטים לכל סוג מלגה.