לו"ז 2016

[embeddoc url="https://www.669.org.il/wp-content/uploads/2016/03/לוז-שנת-2016-לפרסום-לחברי-העמותה.xlsx" viewer="microsoft"]