חזון ומטרות

"העמותה תהווה ציר מקשר בין יוצאי היחידה לדורותיהם על מנת להפיק את המרב מההון האנושי הגלום בהם, לטובתם ולטובת הכלל"

1. איגוד יוצאי היחידה בעמותה למען מיצוי יכולתם ביוזמה חברתית, עזרה הדדית ואזרחות טובה.

2. סיוע ותמיכה לבוגרי היחידה הן בשירות פעיל והן לאחריו.

3.  סיוע ליחידה הסדירה בהנצחת נופלי 669 וחיזוק הקשר עם בני משפחותיהם ובחיזוק וטיפוח המורשת, בתרומה לקהילה ורווחת הפרט.

5.  חיזוק הקשר בין מערך המילואים לפעילות היחידה הסדירה.

6.  הגברת המוטיבציה לשירות תורם בקרב בני הנוער.

7.  עזרה, תמיכה ותרומה כללית לחברה.